Thống kê lượt truy cập dữ liệu

Bộ dữ liệu Tổng lượt truy cập
Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Quảng Ngãi 35.884
Danh sách trường học trên địa bàn huyện Ba Tơ 26.435
Danh sách chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26.156
Danh sách trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25.013
Danh sách cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 19.854
Danh sách siêu thị và hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 16.242
Danh sách các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Sơn Tịnh 15.600
Danh sách trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn thị xã Đức Phổ 15.548
Danh sách các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Tư Nghĩa 12.540
Thông tin các quầy thuốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 11.222
Danh sách cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10.635
Danh sách trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10.237
Danh sách trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn huyện Sơn Tây 8.842
Danh sách doanh nghiệp bán hàng đa cấp thông báo hoạt động trên đại bàn tỉnh Quảng Ngãi 8.680
Quy hoạch Trạm BTS 8.249
Thông tin bưu điện tại các xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi 8.081
Danh sách các cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Quảng Ngãi 7.890
Danh sách các công ty lữ hành tại tỉnh Quảng Ngãi 7.186
Thông tin Bưu cục tại tỉnh Quảng Ngãi 7.131
Danh sách các dự án thuộc khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi 6.798
Danh sách thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 5.980
Danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh tại tỉnh Quảng Ngãi 5.603
Danh sách bưu cục tại tỉnh Quảng Ngãi 5.238
Danh sách điểm phục vụ bưu chính tại Quảng Ngãi 3.607
Danh sách các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 3.039
Dữ liệu website đã thực hiện thông báo thiết lập website thương mại điện tử bán hàng; đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử với bộ công thương 2.541
Dữ liệu về số lượng học sinh và giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 1.819
Thông tin đại lý bưu điện tại Quảng Ngãi 1.748
Danh sách bưu điện văn hóa tại các xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 1.648
Danh sách các doanh nghiệp đang hoạt động tại cụm công nghiệp 1.619
Danh sách trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Mộ Đức 1.569
Thông tin các trường mầm non, tiểu học, thcs, th&thcs trên địa bàn huyện Bình Sơn 1.503
Thông tin về số lượng giáo viên, học sinh các trường mn, th, thcs trên địa bàn huyện Sơn Tịnh 1.456
Danh mục quy chuẩn kỹ thuật sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của bộ khoa học và công nghệ 1.455
Danh sách cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 1.409
Báo cáo lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh 1.393
Thông tin về lĩnh vực giáo dục tại huyện Lý Sơn 1.320
Danh sách các trường MG, TH, THCS và THPT trên địa bàn huyện Sơn Hà 1.258
Danh sách các doanh nghiệp đã đăng ký trên địa bàn tỉnh 1.222
Danh mục đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ nghiệm thu năm 2022, 2023 1.210
Danh sách các trường MN, TH, THCS và THPT trên địa bàn huyện Minh Long 1.180
Danh sách các trường mầm non, tiểu học và THCS trên đại bàn thành phố Quảng Ngãi 1.113
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 1.110
Thông tin lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm 1.106
Danh sách doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 1.093
Danh sách điểm vui chơi, giải trí 962
Thông tin về kết quả kiểm kê rừng tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn năm 2014-2016 940
Danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet và trò chơi điện tử trên địa bàn huyện Sơn Tịnh 929
Dữ liệu các cơ sở giáo dục thường xuyên (trực thuộc Sở) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 919
Dữ liệu về số giáo viên và học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 895
Danh sách cấp phép xây dựng trên địa bàn TP.Quảng Ngãi từ năm 2011 đến năm 2023 886
Danh sách các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hách lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 877
Danh sách các cơ sở phục vụ Internet, game tại huyện Lý Sơn 858
Danh sách cơ sở lưu trú đã được thẩm định và phân theo địa bàn tại tỉnh Quảng Ngãi 858
Danh sách các các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 853
Công bố giá VLXD Quý III năm 2023 trên địa bàn tỉnh 830
Danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh triển khai năm 2022, 2023 830
Danh sách các hãng taxi tại tỉnh Quảng Ngãi 823
Dữ liệu về số giáo viên và học sinh từng cấp học trên địa bàn huyện Mộ Đức 820
Dữ liệu hoạt động chăn nuôi phân theo địa bàn 818
Danh sách các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Tư Nghĩa 817
Danh sách các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh 817
Danh sách đơn vị tổ chức hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh 776
Dữ liệu về bảo hộ giống cây trồng 767
Tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động tại tỉnh Quảng Ngãi qua các năm (Từ 2020 đến 2022) 766
Công bố giá vật liệu tháng 11 năm 2023 750
Thông tin về diện tích, dân số các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi 748
Quy chế quản lý khu bảo tồn biển Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi 747
Danh sách các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải trên đại bàn tỉnh 747
Danh sách nhà trẻ trên địa bàn huyện Tư Nghĩa 712
Danh sách trường THPT trên địa bàn huyện Tư Nghĩa 706
Danh mục các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 702
Danh sách XMCD đã đăng ký trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 701
Danh mục các loại thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam 699
Dữ liệu về dinh dưỡng đất, sử dụng đất nông nghiệp 676
Dữ liệu các tổ chức, cá nhân chăn nuôi trang trại quy mô lớn 668
Dữ liệu các nhà trẻ, trường mầm non trên địa bàn huyện Mộ Đức 657
Tuyến đường cấm đỗ xe ô tô, cấm dừng xe và đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi 649
Danh sách các luồng, tuyến cố định hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô 648
Số liệu về ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tại tỉnh Quảng Ngãi 627
Số lượng giáo viên, học viên các cấp: Mầm non, tiểu học và THCS tại huyện Sơn Hà 609
Danh sách các cơ sơ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện Tư Nghĩa 607
Dữ liệu về hoạt động trồng trọt trên địa bàn tỉnh năm 2023 595
Các khu dịch vụ mua sắm, vui chơi, giả trí và Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử năm 2023 570
Dữ liệu các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, khuyến cáo người dân sử dụng 569
Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 567
Thông tin về trung tâm GDTX-GDNN trên địa bàn thị xã Đức Phổ 566
Danh sách các trường TH, THCS trên địa bàn thị xã Đức Phổ 559
Danh sách các trường mầm non trên địa bàn thị xã Đức Phổ 552
Danh sách các hội, hiệp hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 530
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 528
Danh sách HTX trên địa bàn huyện sơn tây 528
Tư vấn điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ và nghề cá thương phẩm tỉnh Quảng Ngãi 517
Danh sách các trường THPT và Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn huyện Mộ Đức 509
Công bố danh sách các tổ chức được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì và Thông báo về công bố danh sách các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì 488
Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2023 trên địa bản tỉnh Quảng Ngãi 479
Số lượng cấp mới giấy phép lái xe tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn từ năm 2012-2023 465
Công bố giá cát làm vật liệu xây dựng tháng 01/2024 464
Công bố giá vật tư thiết bị điện, nước quý IV năm 2023 464
Danh sách các quỹ hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 454
Danh mục cấp GPXD trên địa bàn huyện Tư Nghĩa năm 2023 449
Số lượng giáo viên, học sinh các cấp: Mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Tư Nghĩa 443
Công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 07 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 442
Biểu đồ các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tuyến nội tỉnh đang khai thác) 425
Danh mục dự án đầu tư vào khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi 419
Biểu mẫu chữ ký số 403
Điểm truy nhập Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn TP. Quảng Ngãi 399
Thông tin chung về dữ liệu các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện Minh Long 384
Số lớp, học sinh các cấp MN, TH, THCS trên địa bàn thị xã Đức Phổ 384
Dữ liệu về dự toán, kế hoạch mua sắm tài sản công 373
Công bố hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản trên biển 373
Công bố giá vật tư thiết bị điện quý II/2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 373
Danh sách các Tổ chức, cá nhân thuộc diện phải kê khai giá cát làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 372
Công bố giá vật tư thiết bị nước tháng 07 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 357
Công trình được cấp phép xây dựng năm 2023 trên địa bàn thị xã Đức Phổ 351
Danh sách các trường đạt chuẩn quốc gia tại thị xã Đức Phổ 344
Thông tin về hiện trạng rừng tại tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 344
Công bố giá thiết bị điện tháng 01/2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 326
Đính chính lại giá đá dăm đã được công bố tại Công bố giá quý II/2023 307
Công bố giá vật liệu tháng 01/2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 305
Thông tin chung về dữ liệu các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện Sơn Hà 301
Thông tin về kế hoạch sản xuất, trồng trọt năm 2024 tại huyện Sơn Tây 294
Công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu quý II/2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 249
Thông tin về phân vùng rủi ro thiên tai tại tỉnh Quảng Ngãi 222
Công bố giá vật tư thiết bị nước quý II/2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 221
Thông tin về dự toán ngân sách năm 2023 của huyện Sơn Tây 205
Danh sách đăng ký kinh doanh tại huyện Sơn Tây 141
Dữ liệu công khai ngân sách cấp tỉnh 113
Số lượng giáo viên, học viên các cấp: Mầm non, tiểu học và THCS tại huyện Minh Long 108
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 106
Cấp phép xây dựng 7

Thống kê lượt tải dữ liệu

Bộ dữ liệu Tổng lượt tải
Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Quảng Ngãi 1.038
Danh sách trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 136
Danh sách các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Sơn Tịnh 110
Danh sách trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn thị xã Đức Phổ 97
Danh sách trường học trên địa bàn huyện Ba Tơ 91
Danh sách các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Tư Nghĩa 78
Danh sách các doanh nghiệp đã đăng ký trên địa bàn tỉnh 55
Danh sách cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 55
Danh sách trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 51
Quy hoạch Trạm BTS 47
Danh sách các công ty lữ hành tại tỉnh Quảng Ngãi 45
Danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh tại tỉnh Quảng Ngãi 45
Danh sách các dự án thuộc khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi 36
Danh sách cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 36
Danh sách điểm vui chơi, giải trí 29
Danh sách cấp phép xây dựng trên địa bàn TP.Quảng Ngãi từ năm 2011 đến năm 2023 28
Dữ liệu về số lượng học sinh và giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28
Dữ liệu về bảo hộ giống cây trồng 28
Dữ liệu về số giáo viên và học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 23
Danh sách thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21
Danh sách các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Tư Nghĩa 21
Dữ liệu về dinh dưỡng đất, sử dụng đất nông nghiệp 21
Danh sách chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21
Danh sách trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn huyện Sơn Tây 21
Danh sách các trường mầm non, tiểu học và THCS trên đại bàn thành phố Quảng Ngãi 15
Công bố giá vật liệu tháng 11 năm 2023 15
Danh sách doanh nghiệp bán hàng đa cấp thông báo hoạt động trên đại bàn tỉnh Quảng Ngãi 15
Danh sách các trường TH, THCS trên địa bàn thị xã Đức Phổ 15
Danh mục đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ nghiệm thu năm 2022, 2023 15
Danh sách các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải trên đại bàn tỉnh 15
Danh sách các trường mầm non trên địa bàn thị xã Đức Phổ 15
Danh sách trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Mộ Đức 15
Danh sách các cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Quảng Ngãi 15
Thông tin về hiện trạng rừng tại tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 10
Danh sách các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10
Danh sách các trường MN, TH, THCS và THPT trên địa bàn huyện Minh Long 10
Danh mục các loại thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam 10
Thông tin về số lượng giáo viên, học sinh các trường mn, th, thcs trên địa bàn huyện Sơn Tịnh 10
Biểu đồ các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Tuyến nội tỉnh đang khai thác) 10
Danh sách các trường THPT và Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn huyện Mộ Đức 10
Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 10
Công bố giá VLXD Quý III năm 2023 trên địa bàn tỉnh 10
Thông tin về lĩnh vực giáo dục tại huyện Lý Sơn 10
Danh sách các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hách lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10
Thông tin bưu điện tại các xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi 10
Danh sách các luồng, tuyến cố định hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô 10
Dữ liệu website đã thực hiện thông báo thiết lập website thương mại điện tử bán hàng; đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử với bộ công thương 10
Các khu dịch vụ mua sắm, vui chơi, giả trí và Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử năm 2023 10
Danh sách siêu thị và hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10
Thông tin các trường mầm non, tiểu học, thcs, th&thcs trên địa bàn huyện Bình Sơn 10
Dữ liệu về hoạt động trồng trọt trên địa bàn tỉnh năm 2023 6
Thông tin Bưu cục tại tỉnh Quảng Ngãi 6
Danh mục các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 6
Danh sách các các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 6
Thông tin về kết quả kiểm kê rừng tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn năm 2014-2016 6
Quy chế quản lý khu bảo tồn biển Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi 6
Số liệu về ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tại tỉnh Quảng Ngãi 6
Danh sách các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh 6
Công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 07 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 6
Công bố giá cát làm vật liệu xây dựng tháng 01/2024 6
Thông tin về phân vùng rủi ro thiên tai tại tỉnh Quảng Ngãi 6
Thông tin các quầy thuốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 6
Thông tin lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm 6
Số lượng cấp mới giấy phép lái xe tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn từ năm 2012-2023 6
Danh mục quy chuẩn kỹ thuật sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của bộ khoa học và công nghệ 6
Danh sách XMCD đã đăng ký trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 6
Dữ liệu hoạt động chăn nuôi phân theo địa bàn 6
Danh sách các trường MG, TH, THCS và THPT trên địa bàn huyện Sơn Hà 6
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 6
Tư vấn điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ và nghề cá thương phẩm tỉnh Quảng Ngãi 6
Dữ liệu các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, khuyến cáo người dân sử dụng 6
Tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động tại tỉnh Quảng Ngãi qua các năm (Từ 2020 đến 2022) 6
Công trình được cấp phép xây dựng năm 2023 trên địa bàn thị xã Đức Phổ 6
Thông tin về trung tâm GDTX-GDNN trên địa bàn thị xã Đức Phổ 5
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 3
Danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet và trò chơi điện tử trên địa bàn huyện Sơn Tịnh 3
Công bố giá vật tư thiết bị nước tháng 07 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 3
Số lượng giáo viên, học viên các cấp: Mầm non, tiểu học và THCS tại huyện Sơn Hà 3
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 3
Thông tin về diện tích, dân số các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi 3
Công bố hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản trên biển 3
Danh sách cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 3
Dữ liệu các nhà trẻ, trường mầm non trên địa bàn huyện Mộ Đức 3
Thông tin chung về dữ liệu các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện Minh Long 3
Công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu quý II/2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 3
Danh sách các trường đạt chuẩn quốc gia tại thị xã Đức Phổ 3
Công bố giá vật tư thiết bị điện quý II/2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 3
Danh sách các doanh nghiệp đang hoạt động tại cụm công nghiệp 3
Dữ liệu các cơ sở giáo dục thường xuyên (trực thuộc Sở) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 3
Danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh triển khai năm 2022, 2023 3
Dữ liệu về số giáo viên và học sinh từng cấp học trên địa bàn huyện Mộ Đức 3
Danh mục cấp GPXD trên địa bàn huyện Tư Nghĩa năm 2023 3
Danh sách các hãng taxi tại tỉnh Quảng Ngãi 3
Danh mục dự án đầu tư vào khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi 3
Dữ liệu các tổ chức, cá nhân chăn nuôi trang trại quy mô lớn 3
Danh sách HTX trên địa bàn huyện sơn tây 3
Số lượng giáo viên, học sinh các cấp: Mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Tư Nghĩa 3
Tuyến đường cấm đỗ xe ô tô, cấm dừng xe và đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi 3
Dữ liệu công khai ngân sách cấp tỉnh 3
Thông tin chung về dữ liệu các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện Sơn Hà 3
Công bố giá vật tư thiết bị nước quý II/2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 3
Báo cáo lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh 3
Đính chính lại giá đá dăm đã được công bố tại Công bố giá quý II/2023 3
Danh sách doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 3
Danh sách cơ sở lưu trú đã được thẩm định và phân theo địa bàn tại tỉnh Quảng Ngãi 3
Danh sách trường THPT trên địa bàn huyện Tư Nghĩa 3
Công bố giá vật tư thiết bị điện, nước quý IV năm 2023 3
Công bố giá thiết bị điện tháng 01/2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 3
Số lớp, học sinh các cấp MN, TH, THCS trên địa bàn thị xã Đức Phổ 1
Thông tin về kế hoạch sản xuất, trồng trọt năm 2024 tại huyện Sơn Tây 1
Điểm truy nhập Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn TP. Quảng Ngãi 1
Danh sách các quỹ hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 1
Danh sách các Tổ chức, cá nhân thuộc diện phải kê khai giá cát làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 1
Danh sách các hội, hiệp hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 1
Danh sách đăng ký kinh doanh tại huyện Sơn Tây 1
Danh sách nhà trẻ trên địa bàn huyện Tư Nghĩa 1
Thông tin về dự toán ngân sách năm 2023 của huyện Sơn Tây 1
Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2023 trên địa bản tỉnh Quảng Ngãi 1
Danh sách các cơ sở phục vụ Internet, game tại huyện Lý Sơn 1
Dữ liệu về dự toán, kế hoạch mua sắm tài sản công 1
Số lượng giáo viên, học viên các cấp: Mầm non, tiểu học và THCS tại huyện Minh Long 1
Danh sách các cơ sơ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện Tư Nghĩa 1

Thống kê dữ liệu theo đơn vị

Tổ chức Số bộ dữ liệu
Sở Xây dựng 17
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15
Huyện Tư Nghĩa 8
Sở Giao thông vận tải 8
Sở Thông tin Truyền thông 7
Sở Công thương 7
Thị xã Đức Phổ 7
Sở Giáo dục và Đào tạo 6
Huyện Sơn Tây 5
Thành phố Quảng Ngãi 4
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 4
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 4
Huyện Mộ Đức 4
Sở Y tế 3
Cục thống kê 3
Sở Khoa học và Công nghệ 3
Huyện Sơn Hà 3
Huyện Minh Long 3
Huyện Sơn Tịnh 3
Huyện Lý Sơn 2
Sở Kế hoạch và Đầu tư 2
Sở Tài chính 2
BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi 2
Huyện Ba Tơ 2
Sở Nội vụ 2
Sở Tài nguyên và Môi trường 1
Tỉnh Quảng Ngãi 1
Huyện Bình Sơn 1
Ngân hàng nhà nước tỉnh Quảng Ngãi 1
Trung tâm CNTT&TT 1

Thống kê dữ liệu theo lĩnh vực

Lĩnh vực Số bộ dữ liệu
Giáo dục 28
Nông, lâm và thủy sản 14
Xây dựng 13
Kinh tế thương mại 12
Bưu chính viễn thông 8
Giao thông vận tải 7
Văn hóa và Xã hội 6
Công nghệ thông tin 4
Tài chính tiền tệ 4
Thể thao và Du lịch 4
Khoa học công nghệ 3
Lao động 3
Y tế 3
Công nghiệp 1
Môi trường 1